Korotusten taustalla on kustannusten nousu.

(Teksti muokattu Kangasniemen Kunnallislehdessä 28.2.2019 julkaistusta artikkelista, artikkelin kirjoittaja Riikka Klemola)  

Jätemaksut nousivat Kangasniemellä helmikuun 2019 alusta alkaen. Taustalla on kunnan päätös jätetaksojen vahvistamisesta. Kunnan jätehuoltoviranomaisena toimiva tekninen lautakunta päätti vahvistaa jätteiden käsittelymaksut Kangasniemen Jätehuolto Oy:n pyynnöstä viime viikolla. Kangasniemen Jätehuolto Oy on yksityinen yritys, joka tuottaa kunnalle lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelut kunnan puolesta. Nyt tehdyn päätöksen mukaan Lapaskankaan jäteasemalle vietävän jätteen käsittelymaksut nousevat keskimäärin 7,7 prosenttia. Tulla Ky puolestaan korotti yleisen hintakehityksen mukaisesti kuljetus- ja tyhjennysmaksujaan noin 5,2 prosenttia. Korotukset viedään jätehuollon asiakkaiden jätemaksuihin, jotka nousevat keskimäärin 6,3 prosenttia.

Jätteiden käsittelymaksu pitää sisällään jätteen kuormauksen ja kuljetuksen jäteasemalta eteenpäin sekä käsittelymaksun loppukäyttökohteessaan. Lisäksi käsittelymaksuilla kustannetaan kuluttaja-asiakkaiden jäteneuvonta, vaarallisten jätteiden pienerien keräys, jäte-erien vastaanottoon ja siirtokuormaukseen tarkoitetun jäteaseman rakentaminen ja ylläpito.

Jätemaksujen korotuspaine johtuu jätehuoltoyhtiön mukaan paitsi yleisestä kustannustason noususta, ennen kaikkea jätettä vastaanottavien laitosten maksujen korotuksista ja vaatimusten muutoksista. Maksuja ole tarkistettu kuuteen vuoteen.

Jätemaksujen korotuspaine johtuu jätehuoltoyhtiön mukaan paitsi yleisestä kustannustason noususta, ennen kaikkea jätettä vastaanottavien laitosten maksujen korotuksista ja vaatimusten muutoksista. Maksuja ole tarkistettu kuuteen vuoteen.

Sekajätteen osalta jätteiden käsittelymaksun korotus on 130 eurosta tonnilta 140 euroon per tonni. Maksut eivät sisällä arvonlisäveroa. Korotuksen suuruus on 7,7 prosenttia. Tyhjennysmaksuissa korotus näkyy esimerkiksi siten, että 80 litran sekajäteastian yhden tyhjennyskerran jätteiden käsittelymaksun veroton hinta nousee 1,87 eurosta 2,01 euroon.
Sekajätteen maksujen korotuksen taustalla on se, että jäteyhtiön käyttämä sekajätettä vastaanottava laitos on vaihtunut ja uuden sopimuksen mukaiset sekajätteen käsittelyhinnat ovat 20,5 prosenttia korkeammat kuin aiemman laitoksen. Aiempi laitos ei pystynyt tekemään edes tarjousta. Kangasniemen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Matti Tullan mukaan lisäksi koko maassa sekajätteen loppukäsittelymaksut ovat muutamassa vuodessa noin kaksinkertaistuneet.

Tulla muistuttaa, että Kangasniemellä jätteiden käsittelymaksuja ei ole korotettu kuuteen vuoteen. Tämä on ollut mahdollista, koska Kangasniemen Jätehuolto Oy:llä oli pitkäaikainen kiinteähintainen sopimus sekajätteen loppukäsittelystä, joka piti kuluja kurissa.
Eniten nousee nyt energiajakeen käsittelymaksu, joka nousee 90 eurosta tonnilta 140 euroon tonnilta eli nousua on 50 euroa tonnilta. Esimerkiksi 140 litran energiajaeastian tyhjennyksen jätteiden käsittelymaksun veroton hinta nousee 1,07 eurosta 3,12 euroon. Energiajakeen keräysvälinekohtaista jätteiden käsittelymaksua ei ole korotettu 13 vuoteen.
Tullan mukaan taustalla on energiajakeen loppukäsittelymaksun nousu vastaanottavassa päässä eli polttolaitoksessa. Hinnannousu on ollut parin viime vuoden kuluessa 283,3 prosenttia. 
– Energiajaetta ei näköjään enää polttolaitoksiin haluta, ja siksi hinnat nousivat.
Aluekeräyspisteissä energiajakeen erilliskeräyksestä on luovuttu jo muutama vuosi sitten. Lisäksi jo lähes kaikissa paikkakunnan taloyhtiöissä on vaihdettu viime keväänä energiajakeen keräysastiat pakkausmuovin keräysastioihin.

Matti Tulla kertoo seuranneensa joidenkin taloyhtiöiden jätekustannusten kehitystä muutoksen jälkeen. Hänen mukaansa kokonaiskustannus tippui niissä jonkin verran, joten nyt tehtävät maksujen korotukset tarkoittavat sitä, että taloyhtiöissä jätekustannuksissa palataan vuosien 2016 ja 2017 tasoille.
– Energiajakeen keräystä ollaan vähentämässä, koska sen kerääminen ei ole ekologisesti eikä taloudellisesti enää järkevää.
Energiajae on suurimmaksi osaksi muovia ja kartonkia, jotka erikseen lajiteltuna saadaan Tullan mukaan hyötykäyttöön. 
Omakotitaloja, joissa on vielä energiajaeastia, Tulla suosittelee siirtymään joko pelkän sekajätteen tai sekajätteen ja pakkausmuovin erilliskeräilyyn.
– Pakkausmuovin keräykseen voi vaikka perustaa naapureiden kanssa kimppakeräyksen, jolloin se tulee edullisemmaksi per talous, Tulla vinkkaa.
Esimerkiksi 600 litran sekajäteastian veroton tyhjennyshinta jätteiden käsittelymaksun osalta on uusien taksojen mukaan 10,49 euroa per kerta, kun samankokoisen pakkausmuoviastian vastaava hinta on 1,40 euroa.

Biojätteen käsittelymaksu nousee 115,5 eurosta 160 euroon tonnilta eli korotus on 44,5 euroa. Kartongin tonnihinta jäteasemalla säilyy ennallaan, mutta keräysvälinekohtainen jätteiden käsittelymaksu nousee. Tullan mukaan näiden korotusten taustalla on yleisen kustannustason nousu.
Isoja nousuja on teollisuus- ja rakennusjätteiden käsittelymaksujen tonnihinnoissa, jotka nousevat 130 eurosta 180 euroon. Tullan mukaan myös tämä johtuu vastaanottavasta päästä, jossa jätevoimalajätteeseen ei kelpuuteta enää kaikkia samoja materiaaleja kuin ennen.
Oman taksansa saa nyt myös pakkausmuovi, jonka käsittelymaksu on 60 euroa tonnilta. Esimerkiksi 240 litran pakkausmuoviastian tyhjennyksen jätteiden käsittelymaksun veroton hinta on 0,76 euroa. Asiakkaiden lopullisiin jätemaksuihin lisätään 24 prosenttia arvonlisäveroa.

Jätemaksujen korotukset koskevat myös haja-asutusalueiden aluekeräyspisteiden maksuja, jotka nousevat samat 6,3 prosenttia kuin muutkin maksut. Aluekeräyspisteisiin jätettä vievien vakituisesti asuttujen kiinteistöjen arvonlisäverollinen jätemaksu nousee kymmenellä eurolla eli 158 eurosta (127,42 alv 0) per vuosi 168 euroon (135,48 alv 0) ja vapaa-ajan asuntojen jätemaksu nousee nykyisestä 79 eurosta (63,71 alv 0) 84 euroon (67,74 alv 0) per vuosi.
– Kustannusten nousu koskee aluekeräyspisteitä samalla tavoin kuin muitakin, emmekä me voi laittaa haja-asutusalueen asukkaita eriarvoiseen asemaan taajamassa asuviin nähden tai toisinpäin, vaan molempien pitää vastata kustannuksista, Tulla perustelee. 
Uudet maksut näkyvät laskuissa sitä mukaa, kun niitä asiakkaille lähtee.
Lokakaivojen tyhjennykseen ja muihin töihin tulee keskimäärin noin viiden prosentin korotus. Jätteenkäsittelyn minimimaksu, kun asiakas tuo itse jätettä jäteasemalle, säilyy sen sijaan nykyisessä neljässä eurossa (sis. alv).

Yläreunan artikkelikuva: Pixabay