Haja-asutusalueen aluekeräyspisteiden jätemaksu, hinnat ennallaan

Jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaan kaikkien kiinteistöjen on oltava liittyneenä järjestettyyn jätehuoltoon. Tämä voidaan toteuttaa joko kiinteistökohtaisilla omilla astioilla, kimppa-astioilla tai aluekeräyspistejärjestelmällä.

Riittävän hyvin onnistuneen jätteiden syntypaikkalajittelun myötä pystymme pitämään hinnat ennallaan.

Vain näiden jätemaksujen maksajat ovat oikeutettuja käyttämään aluekeräyspisteitä. Poikkeuksena keräyspaperi, jonka osalta käyttö on kaikille vapaata. Mikäli jätemaksua ei makseta, tulkitsemme, että ette ole asiakkaamme ja joudumme meidän ja kunnan välisen sopimuksen mukaisesti ilmoittamaan kiinteistötiedot kunnan valvontaviranomaiselle. Valvomme myös itse esim. kameravalvonnalla aluekeräyspisteiden käyttöä.

Pakkausmuovi uutena jätejakeena

Suurimmassa osassa aluekeräyspisteitä ovat jätejakeina sekajäte, keräyskartonki, keräyspaperi, pienmetalli ja keräyslasi. Toistaiseksi monessa pisteessä on myös paristonkeräys. Viimeistään kesällä aloitamme myös pakkausmuovin keräyksen aluekeräyspisteistä. Lajitteluohjeita on noudatettava, tällöin saamme vietyä hyötykäyttöä eteenpäin, torjuttua ilmastonmuutosta ja hillittyä kustannuksia. Sekajätteen toimitamme jätevoimalaan energiahyötykäyttöön. Kaikki muut jätejakeet menevät materiahyötykäyttöön teollisuuden raaka-aineiksi.

Aluekeräyspisteet on tarkoitettu tavanomaiselle kotitalousjätteelle. Aluekeräyspisteisiin ei saa viedä esim. vaarallisia jätteitä, jäteöljyjä, akkuja, rakennusjätteitä, huonekaluja, sähkö- ja elektroniikkaromua eikä renkaita. Näiden paikka on Lapaskankaan jäteasemalla. Suurin osa edellä mainituista on siellä vastaanotettuna myös maksuttomia. Väärään paikkaan jätetyt jätteet aiheuttavat kaikille ylimääräisiä kuluja.

Biojätteen lajittelu

Biojäte on lajiteltava pois muun jätteen joukosta ja kompostoitava kiinteistöllä. Sekajäte ei saa sisältää biojätettä. Tällä hetkellä biojätteen erilliskeräystä on pääsääntöisesti ainoastaan taajamassa.

Yhteystietojen muutokset

Mahdollisista osoitteenmuutoksistanne, kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta tai omistajanvaihdoksista pyydämme ilmoittamaan meille mahdollisimman pian.

Aukioloajat

Lapaskankaan jäteasema osoitteessa Sepäntie 8–10 on avoinna tiistaisin klo 8–12, perjantaisin klo 13–17 ja kesäaikana ajalla 2.5.–30.9. myös lauantaisin klo 8–12. Tervetuloa!

Kangasniemen Jätehuolto Oy
Anne Rautiainen
Puh. 0400 678 243
anne.rautiainen(ät)tulla.fi