Haja-asutusalueen aluekeräyspisteiden jätemaksut ennallaan

Jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaan kaikkien kiinteistöjen on oltava liittyneenä järjestettyyn jätehuoltoon. Tämä voidaan toteuttaa joko kiinteistökohtaisilla omilla astioilla, kimppa-astioilla tai aluekeräyspistejärjestelmällä.

Riittävän hyvin onnistuneen jätteiden syntypaikkalajittelun sekä käsittelylaitosten kanssa tekemiemme pitkien sopimusten myötä pystymme pitämään jätemaksut ennallaan huolimatta kustannustason noususta.

Vain näiden jätemaksujen maksajat ovat oikeutettuja käyttämään aluekeräyspisteitä. Poikkeuksena keräyspaperi, jonka osalta käyttö on kaikille vapaata. Mikäli jätemaksua ei makseta, tulkitsemme, että ette ole asiakkaamme ja joudumme meidän ja kunnan välisen sopimuksen mukaisesti ilmoittamaan kiinteistötiedot kunnan valvontaviranomaiselle. Valvomme myös itse esim. kameravalvonnalla aluekeräyspisteiden käyttöä.

Lajittele jätteesi ohjeiden mukaisesti

Lähes kaikissa aluekeräyspisteissämme ovat jätejakeina sekajäte, pakkausmuovi, keräyskartonki, keräyspaperi, pienmetalli ja keräyslasi. Toistaiseksi monessa pisteessä on myös paristonkeräys. Lajitteluohjeita on noudatettava, tällöin saamme vietyä hyötykäyttöä eteenpäin, torjuttua ilmastonmuutosta ja hillittyä kustannuksia. Sekajätteen toimitamme jätevoimalaan energiahyötykäyttöön. Kaikki muut jätejakeet menevät materiahyötykäyttöön teollisuuden raaka-aineiksi.

Aluekeräyspisteet on tarkoitettu tavanomaiselle kotitalousjätteelle. Aluekeräyspisteisiin ei saa viedä esim. vaarallisia jätteitä, jäteöljyjä, akkuja, rakennusjätteitä, huonekaluja, sähkö- ja elektroniikkaromua eikä renkaita. Näiden paikka on Lapaskankaan jäteasemalla. Suurin osa edellä mainituista on siellä vastaanotettuna myös maksuttomia. Väärään paikkaan jätetyt jätteet aiheuttavat kaikille ylimääräisiä kuluja.

Biojätteen lajittelu

Biojäte on lajiteltava pois muun jätteen joukosta ja kompostoitava kiinteistöllä. Sekajäte ei saa sisältää biojätettä. Tällä hetkellä biojätteen erilliskeräystä on pääsääntöisesti ainoastaan taajamassa.

Yhteystietojen muutokset

Mahdollisista osoitteenmuutoksistanne, kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta tai omistajanvaihdoksista pyydämme ilmoittamaan meille mahdollisimman pian, koska ne tiedot eivät tule meille automaattisesti mitään kautta.

Lapaskankaan jäteaseman aukioloajat

Lapaskankaan jäteasema osoitteessa Sepäntie 8–10 on avoinna tiistaisin klo 8 – 12, perjantaisin klo 13 – 17 ja kesäaikana ajalla 2.5. – 30.9. myös lauantaisin klo 8 – 12. Tervetuloa!

Kangasniemen Jätehuolto Oy

(Julkaisun kuva Seppälän aluekeräyspisteestä.)