Lokahuolto

Kaivon tyhjennys

Kangasniemen kunnan jätehuoltomääräykset 35§
Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi:

”Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.”

Suoritamme lokakaivojen (sako- ja umpikaivojen) tyhjennykset. Tyhjennämme myös sadevesikaivot sekä rasvan- ja hiekanerotuskaivot. Kaivojen tyhjennykset voidaan tehdä joko kertatilauksena tai sovituin välein vakiotilauksena.

Vakiotilauksen hyöty asiakkaalle on se, että huolehdimme asiakkaan puolesta aikataulun mukaiset tyhjennykset. Vakiolistalla olevat asiakkaat saavat hinnan alennuksen, joka määräytyy kohteen sijainnin mukaan (kilometrit).

Huomioithan, että kaivolle tulee olla esteetön pääsy. 

Tyhjennystilaukset: puh. 0400 678 243

Voit tilata kaivon tyhjennyksen myös lomaketta käyttäen!

Viemärin avaus

Viemäreiden tukkeutuminen voi aiheuttaa hajuhaittoja ja pahimmassa tapauksessa tukos voi johtaa vesivahinkoon. Tukkeutuneen viemärin avauksen yhteydessä viemäri voidaan huuhdella. Yhteistyökumppanin kanssa voimme tarvittaessa kuvata viemärit ja tarkastaa löytyykö tukkeutumiselle syy.