Tulla.fi -verkkosivujen tietosuoja- ja evästekäytännöt

Tässä selosteessa kerromme, kuinka käsittelemme tämän verkkosivuston kautta kerättäviä tietoja.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Nimi: Tulla Ky
Y-tunnus: 0606561-4
Osoite: Sepäntie 10, 51200 Kangasniemi

Rekisteriasioita hoitava henkilö / tietosuojavastaava: Matti Tulla 
Puhelinnumero: 0400 655 692 
Sähköpostiosoite: matti.tulla@tulla.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä mahdollistamaan palvelun edellyttämiä yhteydenottoja. 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään tietojen lähettäjän suostumuksella. Tiedot kerätään www-sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen sekä lokakaivojen tyhjennystilauslomakkeen kautta. Lomakkeen käyttäjä antaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn tiedot lähettäessään. Lomakkeen kautta lähetetyt tiedot tulevat ainoastaan Tulla Ky:n käyttöön. 

Lisäksi sivuilta kerätään anonyymiä kävijätietoa, jota käytetään verkkosivuston kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottolomakkeen kautta lähetettävät tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja vapaamuotoinen viesti. 

Lokakaivon tyhjennyslomakkeeseen täytetään nimi, mahdollinen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, email, osoite sekä mahdollinen laskutusosoite ja lokakaivon tyyppi. Lomakkeessa on vapaamuotoinen lisätietokenttä, johon voi halutessaan täyttää vaikkapa toiveen tyhjennysajankohdasta.

Tietojen säilytysaika

Lomakkeiden kautta kerättävät tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa mahdollisesti tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi tai virainomaisvaatimuksen mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkosivujen lomakkeen kautta kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Anonyymiä tietoa sivujen kävijöistä (esim. millä sivuilla eniten käydään) kerätään webhotellin analytiikan kautta. 

Henkilötietojen luovuttaminen ja suojaus

Yrityksen ulkopuolelle luovutetaan ainoastaan lakisääteiset, jätehuollon valvontaviranomaiselle menevät tiedot jäteastioiden ja lokakaivojen tyhjennyksestä. Osa näistä tiedoista toimitetaan nettisivujen lomakkeiden kautta. 

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Sivuilla käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Evästeillä ei voi tunnistaa sivuilla kävijää. Sivujen käyttäjällä on mahdollista estää evästeiden käyttö. 

Lue lisätietoja sivuston evästeistä tästä.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse ja niitä säilytetään asianmukaisesti salasanasuojauksen takana. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä sekä yrityksen henkilökunnalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle postitse osoitteeseen Tulla Ky, Sepäntie 10, 51200 Kangasniemi. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuojaseloste päivitetty 30.1.2023.