Jätteiden aluekeräyspisteet

Aluekeräyspisteiden jätemaksuksi vuodelle 2009 on Kangasniemen Jätehuolto Oy:n hallitus vahvistanut vapaa-ajan kiinteistöjen osalta 59,- euroa per kausi sekä vakituisille kiinteistöille 118,- euroa per vuosi. Maksulla saa tällä hetkellä suurimmassa osassa aluekeräyspisteitä energiajakeen, keräyspaperin ja sekajätteen huoltopalvelun. Suuressa osassa pisteitä on vielä myös paristopöntöt. Niiden kohtalo selviää lähiviikkoina, tuottajavastuu on tuonut kauppoihin paristolaatikot. Maksu sisältää myös jäteneuvonnan, Lapaskankaan jäteasemalla asuinkiinteistöillä syntyneiden ongelmajätteiden vastaanoton sekä tämän vuoden aikana aluekeräyspisteissä alkavan pienmetallin ja lasin keräyksen. Erillisiä perus- tai ekomaksuja ei peritä.

Rakennus- ja purkujäte, huonekalut yms. suurempi jäte on edelleen vietävä Lapaskankaan jäteasemalle, niitä varten aluekeräyspisteet eivät ole olemassa.

Maksu muodostuu aluekeräyspisteiden hoidon aiheuttamista kustannuksista, niiden investoinneista ja ylläpidosta, tulevasta pisteiden ja keräysvälineiden ehostuksesta sekä jätteenkäsittelymaksuista. Jokainen käyttäjä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa kustannusten kertymiseen. Eri jätejakeiden astiat eivät ole pisteissä huvikseen, vaan lajitteluohjeet on tarkoitettu luettaviksi ja astiat käytettäviksi. Kunta ei myöskään enää sponsoroi jätehuoltoa.

Aluekeräyspisteiden käyttömaksut ovat samat koko kunnan alueella. Jätteet voi viedä muuhunkin kuin lähimpään pisteeseen, jos se esim. kulkureittien puolesta on järkevämpää.

Kenenkään ei ole pakko kuulua nimenomaan Kangasniemen Jätehuolto Oy:n ylläpitämään aluekeräyspistejärjestelmään. Sen sijaan Jätelain sekä kunnan jätehuoltomääräysten perusteella kaikkien kiinteistöjen on kuuluttava järjestetyn jätehuollon piiriin. Tämän voi toteuttaa myös suoralla sopimuksella jonkun Etelä-Savon ympäristökeskuksen ylläpitämään jäterekisteriin kuuluvan jätehuoltoyrittäjän kanssa. Tällöin jäteastia voi olla kiinteistön omassa käytössä, naapurien kanssa kimpassa tai esim. tiekunnan tai vastaavan kimppa. Vapaa-ajan kiinteistöllä on oltava vähintään kolmen kuukauden ajaksi liittymä jätehuoltomääräysten mukaisine tyhjennysväleineen, joka sekajätteellä on maksimissaan neljä viikkoa.

Omalla astialla voi luonnollisesti hoitaa oman kiinteistönsä jätehuollon itsenäisesti. Reitin varrella ajokelpoisen tien takana olevan astian tyhjennämme toistaiseksi samalla hinnalla kuin taajamassa.

Kangasniemen Jätehuolto Oy

Matti Tulla

Palaa ajankohtaista osioon
>> Paluu etusivulle

'