YKSITYISASIAKKAAT

Jätelaki sekä Kangasniemen kunnan jätehuoltomääräykset määrittelevät ja ohjaavat jätehuoltoamme sekä materiaalikierrätystämme. Myös EU on tuonut mukanaan paljon jätealan sääntelyä. Myös kasvihuoneilmiön torjunnassa on jätehuollolla suuri merkitys. Materiaalit kannattaa käyttää uudelleen eikä polkea suurella vaivalla maan uumenista kaivettuja raaka-aineita kaatopaikan penkkaan.

Jätelain sekä EU:n jätepuitedirektiivin ns. jätehierarkian mukaan meidän tulee toimia seuraavasti:
1. Jätteen tuottamisen ehkäisy
2. Tavaroiden uudelleenkäyttö
3. Materiahyötykäyttö
4. Energiahyötykäyttö
5. Turvallinen loppusijoitus

Eli, jos tuote kuitenkin tuli hankittua, varsinaisen käytön jälkeen mietitään muuta käyttöä sellaisenaan taikka muunneltuna tavarana (esim. käytetään kuormalavat uudelleen, tehdään lusikoista koruja). Ellei tällaista käyttöä löydy, käytetään tuote uuden tuotteen raaka-aineena (esim. tehdään pahvista uutta kartonkia, lannoitesäkeistä muovikasseja). Mikäli materiahyötykäyttöä ei järkevästi keksitä, käytetään tuote energiahyötykäyttöön (purkupuutavarasta tehdään lämpölaitoskelpoista polttoainetta, josta saadaan lämpöä ja sähköä). Mikäli mitään hyötykäyttömahdollisuutta ei ole, jäte sijoitetaan turvallisesti kaatopaikalle loppusijoitukseen.

Kotitalouden jätteistä noin 1/3 on erilaisia puukuituja (paperi, pahvi, kartonki), 1/3 biojätettä (ruuanlaitossa ja sen syönnissä syntynyttä) ja loppu 1/3 muita materiaaleja. Sisältäen mm. vaaralliset jätteet, patterit, SER-romun, metallia ja lasia. Suurin osa (80 - 90 %) kotitalouden jätteistä pystytään pienellä vaivalla ja oikealla asenteella kierrättämään hyötykäyttöön uudestaan materiaalina tai ainakin energiantuotantoon.


   Sekalaista kotitalousjätettä. Lähes kaikki kierrätyskelpoista.

Omakotitaloissa biojätteille suositellaan kompostointia. Mikäli kompostointi ei innosta, vaihtoehtona on biojätteen erilliskeräys. Mikäli kompostorin jäätyminen talvella on ongelma, voi biojätteen erilliskeräyksen tilata esim. vain talviajaksi, jolloin tyhjennystiheyskin on harvempi (2 viikkoa) kuin kesällä (1 viikko).

Kotitalouden jätteistä suurempi osa on energiajakeeseen kelpaavaa kuin sekajätettä, joten kannattaa kiinteistökohtaisessa keräyksessäkin harkita erillisen energiajaeastian ottamista. Energiajakeen tyhjennyshinnassa jätteiden käsittelymaksu on pienempi kuin sekajätteessä.

Kimppa-asiakkuus

Koska lajittelu vähentää jäteastiassa olevan jätteen määrää, kannattaa kysellä olisiko naapureilla innokkuutta ryhtyä jätekimppaan. Ottamalla käyttöön biojäte-, energiajae- ja sekajäteastia esim. 3 - 4 kiinteistön kimpassa tulee jätehuoltokustannus per kiinteistö huomattavasti halvemmaksi kuin yksittäisellä kiinteistöllä.

>> Sivun alkuun


>> Tullan
 aloitussivulle

>> Jätehuollon
 aloitussivulle

'