YRITYSASIAKKAAT

Yritysasiakkaita koskevat samat säädökset ja lait kuin yksityisasiakkaitakin, mm: Jätelaki, EU:n direktiivit sekä Kangasniemen kunnan jätehuoltomääräykset, joissa on muutama pykälä nimenomaan yrityksiä koskien.

Viimeistään nyt kannattaa jätteiden tarkempi lajittelu myös yrityksissä. Ympäristön pelastumisen lisäksi se hyödyttää yleensä myös taloudellisesti. Varsinaista kallista sekajätettä yritystoiminnan jätteestä on yleensä noin 10 %. Suurin osa pystytään kierrättämään materiaaleina tai ainakin käyttämään energiana lämmön ja sähkön tuotannossa.

Yleisimpiä yritystoiminnassa syntyviä kierrätyskelpoisia jätejakeita ovat:

  • muovit, styroxit

  • pahvit, pakkaukset

  • puutavara, lavat

  • paperit

  • metalli, sidontavanteet, purkit, tynnyrit

  • biojäte (pienenkin kahvion sumpit esim.)

Oikein lajiteltuna sekajätettä jää vain 5 - 10 %.

Ota yhteyttä, suunnitellaan yrityksellenne sopiva jätteiden lajittelusysteemi.

Voimme tarjota teille myös yrityksenne mahdolliseen laatu- ja ympäristöjärjestelmään, sertifikaattiin tms. liittyen käyttäjätunnukset meidän yrityksemme käytössä olevaan PKY laatu- ja ympäristöjärjestelmään.

>> Sivun alkuun


>> Tullan
 aloitussivulle

>> Jätehuollon
 aloitussivulle

'