Lisää jätevalistusta - vastine Kangasniemen Kunnallislehdessä 19.3. julkaistuihin yleisönosastokirjoituksiin

Viime viikon lehdessä Tapio Viljanen siteeraa Jätelakia sinänsä ihan oikein 11 §:n osalta. Tuolla pykälällä mm. kumottiin kaikki vanhat vapautukset liittymisvelvollisuudesta järjestettyyn jätehuoltoon. Toinen mainitsemanne Jätelain 30 § on tarkoitettu koskemaan nimenomaan kunnan järjestämää eikä sopimusperusteista jätehuoltoa. Tämä käy tarkemmin ilmi, kun lukee myös edellä olevat 27 – 28 §:t.

Koko kunnan kattavassa kimpassa jätteen määrä on otettu keskimääräisenä huomioon siten, että vapaa-ajan kiinteistöillä on pienempi maksu ja vakituisilla suurempi. Onpa keräysjärjestelmä mikä hyvänsä, on kimppa-astioiden käytössä aina sama ongelma: miten kukin maksaisi tasan tarkkaan vain omista jätteistään. Tällöin ainoa ratkaisu on oma astia.

Kaatopaikan penkkaan poljettavan jätteen määrän vähentämiseksi tarjoamme kattavan mahdollisuuden lajitella eri jätejakeet. Jätteen synnyn ehkäisyyn jokainen voi vaikuttaa kaupassa äänestämällä jaloillaan tavaroita ostaessaan.

Olette oikeilla jäljillä siinä, että jätemaksu perittäisiin jo tuotteita ostettaessa. Arvonlisäverolakiin asiaa on käytännössä mahdoton saada. Se on EU-säädeltyä lainsäädäntöä. Asiaa on jo hoidettu lakisääteisesti monen tuotteen osalta tuottajavastuun kautta. Esim. akut ja patterit, sähkö- ja elektroniikkaromu, renkaat, käytetyt autot, jäteöljyt, kyllästetty puutavara, osa pakkauksista, keräyspaperi tietyin ehdoin, lääkkeet jne. ovat tuottajavastuun piirissä, eli ostaessasi tuotteen maksat myös jätemaksun. Ilman näitä aluekeräyspisteiden jätemaksu olisi kalliimpi.

Sekä nykyisen Jätelain että EU:n uusien säädösten myötä tulevan Jätelain henki ja jätehierarkia on se, että ensiksi koetetaan tuottaa vähemmän jätettä, sitten käytetään tavaraa uudelleen, seuraavana materiaalin hyötykäyttö ja vasta sen jälkeen tulee energiahyötykäyttö ja vihonviimeisenä turvallinen loppusijoittaminen kaatopaikan penkkaan. Siksi lajittelemme materiaalihyötykäyttöön mahdollisimman suuren osan jätteistä. Osa menee energiaksi. Toivon, että kerrotte meillekin, kun löydätte sellaisen energialaitoksen, joka maksaa murskaamattomista makkaramuoveista ja styroxeista rahaa. Puhumattakaan, että noutaisivat ne pitkin korpia.

Vesa Pärssinen ei vielä edellisestä vastauksestani löytänyt rangaistusta vapaamatkustajille. Periaatteessa kaikki kiinteistöt ovat liittyneenä järjestettyyn jätehuoltoon, joten vapaamatkustajia ei edes pitäisi olla. Mahdollista satunnaista autolla tai veneellä ohi liikkuvaa valvotaan samalla lailla kuin vakituisiakin käyttäjiä.

Jouko Rönkä & kumppanit voisivat kutsua joskus minutkin vapaa-ajan asukasvaltuuskunnan kokoukseen. Tulen mielelläni. Jätevesiin palaan myöhemmin. Asetus ei siitä miksikään muutu, mutta toteutuksen voi hoitaa monella laillisella tavalla. Emme me täällä Kangasniemellä jätteisiin huku, mutta jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa jätteen määrän syntyyn sekä hyötykäyttöön. Maapallon ilmaston hyvinvoinnin kannalta jätehuollolla on erittäin tärkeä merkitys. Kesää kohti mennään,

Kangasniemen Jätehuolto Oy

Matti Tulla

Palaa ajankohtaista osioon
>> Paluu etusivulle

'