Aiemmin Mannilan aluekeräyspiste sijaitsi Käräjäniemen venesatamassa, josta järjestäytynyt sataman tiekunta halusi tilanpuutteen ja ehkä estetiikankin vuoksi siirtää sen muualle. Paikan päällä palaverissa tiekunnan edustajien kanssa etsittiin uutta paikkaa ja he osoittivat uudeksi paikaksi kesäkaupan kohdalla tien toisella puolella olevan parkkipaikan. Ainakin meidän kannaltamme uusi paikka on tähän mennessä osoittautunut paremmaksi väljyytensä vuoksi.

Edelleen toivomme, ettei sinne kanneta pisteeseen kuulumatonta tavaraa, vaan ainoastaan niitä jätejakeita, joille keräysvälineet on tarkoitettu.

Kesälle 2020 paikkaa ei vielä sen kummemmin rakenneta, mutta jätekatos jäteastioille on suunnitteilla toteutettavaksi myöhemmin.

Keräyspisteen uusi osoite on Mannilantie 600.

Mannilan aluekeräyspiste.